Cursai
Sean EganHaigh!  Mise Shane Egan agus cuirim an chlár 'Cúrsaí' i láthair.  Bíonn sé á chraoladh chuile Déardaoin ag a leathuair tar éis a sé.  Meascán ceoil, craic, nuacht agus tuairimíochta faoin saol mór 'as Gaeilge' atá sa seó agus tá fáilte roimh éinne ag an bhfuil an 'cúpla focal' scríobh nó téacs isteach.  Seans éisteacht le gaeilge á labhairt, agus más mian libh teacht sa stiúdeó liom, í a labhairt chomh maith!   Más féidir é a shamhlú, is féidir é a dhéanamh!

Hi!  I'm Shane Egan and I present the 'Cúrsaí' programme.  It's broadcast every Thursday at half past six.  The show is a mix of music, crack, news and opinion about goings on 'as gaeilge' and anyone with the 'cúpla focal' is welcome to write or text in.  It's a chance to listen to irish being spoken and if you would like to come in to the studio with me, it'll be an opportunity to speak it too!  If it can be imagined, it can be done!